Samverkan mot våld
Different languages

Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Regeringen presenterar en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Det är ett ramverk som ska stärka arbetet och samverkan kring arbetet med det fjärde jämställdhetsmålet, mäns våld mot kvinnor. Strategin sträcker sig från 2017 till 2026 och inkluderar ett åtgärdsprogram 2017-2020.

Läs Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnorPDF


Uppdaterad: 2017-01-24 av: Kjell-Åke Hallden

 Skriv ut