Samverkan mot våld
Different languages

Seminarier och utbildningar hösten 2017

Länsstyrelsen i Norrbottens län informerar om höstens seminarier och utbildningar med fokus på det 6:e jämställdhetsmålet -Mäns våld mot kvinnor ska uphöra, kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha rätt till kroppslig integritet.

För mer information, anmälan och fullständiga program klicka på länkarna och håll koll på www.lansstyrelsen.se/norrbotten i kalendern

13 september, 09:30-14:00 i Luleå, Samverkan för jämställdhet bjuder in till en Regional jämställdhetsdag i samarbete med SSAB och Norrbottens regementet.

15 september, 9:30-15:30 i Piteå, Länsstyrelsen Norrbotten och Västerbotten bjuder in till en utbildningsdag om barns upplevelser av våld - frågor om symptom, strategier och relationer med den våldsutövande föräldern. Föreläsare är Anna L Jonhed, socionom och fil.dr i socialt arbete vid Örebro Universitet.

26 september, 08:30-14:30 i Luleå, Länsstyrelsen Norrbotten i samverkan med Luleå kommun bjuder in till utbildning i FREDA-bedömningsmetod, som är en standardiserad och evidensbaserad metod för socialtjänsten att använda i arbetet med våld i nära relationer.

4 oktober 09:30-15:30 i Kalix, Länsstyrelsen i Norrbotten kommer tillsammans med representanter från kommunerna i Östra Norrbotten, Region Norrbotten och Norrbottens Kommuner arrangera en dag med fokus på främjande och förebyggande arbete.

12 oktober 09:30-15:30 i Skellefteå kvinnofrids- och civilsamhällesnätverksträff. Målgruppen för nätverksträffen är personer inom hälso- och sjukvården, socialtjänst och civilsamhälle som arbetar med våld i nära relationer, både våldsutsatta och våldsutövare.

24-25 oktober dag 1, 09:30-17 och dag 2, 08:30-16:00 i Skellefteå Utbildning för kursledare, Våld i nära relationer. Länsstyrelsen Norrbotten Västerbotten och Västra Götaland bjuder in till utbildningsdagar för yrkesverksamma som i egen verksamhet utbildar eller kommer att utbilda om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

15 november 09:30-12:00 i Skellefteå Länsstyrelsen Norrbotten, Västerbotten, Brottsoffermyndigheten och Skellefteå kommun bjuder in till en 1/2 dag om Liten och tryggen handledning för förskolan.

Under vecka 49 går flera aktörer samman under paraplyet ”En vecka fri från våld”. Det kommer arrangeras nätverksträffar, utbildningar, och lanseringar på olika platser i landet. I Norrbotten sker flera aktiviteter i länet och en större konferens kommer att genomföras i Luleå, den 6 december. Veckan avslutas med en stor nationell konfrens i Stockholm.

Välkomna!

Uppdaterad: 2017-07-03 av: Kjell-Åke Hallden

 Skriv ut