Samverkan mot våld
Different languages

Webbkurs om våld

Hittills har närmare 500 yrkesverksamma i Norrbottens län, främst inom socialtjänsten, gått webbkursen om våld i nära relationer som länsstyrelserna tillsammans med Nationellt centrum för kvinnofrid och Socialstyrelsen står bakom. Kursen lanserades i höstas och vänder sig till personal över hela landet som möter våldsutsatta kvinnor i sitt arbete.

Redan inför lanseringen av webbutbildningen i september förra året fanns en medvetenhet om att intresset för frågor som rör våld i nära relationer är stort. Men att kursen skulle få tusentals användare på så kort tid är ändå över förväntan.

- Webbkursen har visat sig vara ett utmärkt verktyg för att öka kunskaperna om våld i nära relationer. För att nå ännu fler kommer Länsstyrelsen i Norrbotten tillsammans med Västerbotten erbjuda kursledarutbildningar för yrkesverksamma i länet. (inbjudan)

Över hälften av dem som genomfört utbildningen finns inom socialtjänsten. Framöver planeras nya satsningar för att sprida kursen ytterligare till bland annat hälso- och sjukvården, idéburna organisationer, skola, polis och rättsvårdande myndigheter.

- Vi vet att det finns ett fortsatt kompetensbehov i kommuner och landsting, och kommer fortsätta att samverka för att stödja kompetensutveckling på området, säger Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen.

Kursen har rönt intresse i hela landet - totalt har cirka 10 000 användare tagit del av den. Kursen har ett brett upplägg och kan användas av många olika yrkeskategorier. Den går att göra både enskilt och i grupp.

– Det visar att den fyller ett behov och att viljan att lära sig mer om våld i nära relationer är stor. Man förstår vikten av att ha kunskap och ser till att skaffa sig den, säger Gun Heimer, chef för Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet.

Trailer om till kursen:

https://vimeo.com/213804168

Uppdaterad: 2017-05-02 av: Kjell-Åke Hallden

 Skriv ut