Samverkan mot våld
Different languages

Utövar du hot eller våld?

Du behöver inte vara ensam med dina tankar om att du gjort någon illa och vad du kunde ha gjort i stället. Det går att förändra sitt beteende och det finns hjälp att få.

Känner du igen dig i något av följande?

  • Blir det bråk där hemma?
  • Brukar du tappar kontrollen?
  • Har du sagt hårda och kränkande ord till din partner?
  • Har du varit fysiskt och psykiskt våldsam mot någon som står dig nära?
  • Har du tänkt på om barnen far illa?

Behandling bryter beteende

Behandlingen går inte ut på att någon annan ska lösa ditt problem. Ansvaret för ditt våldsamma beteende och hur du hanterar det är fortfarande ditt eget. Men man betonar att det är ett beteende. Du är kanske våldsam, aggressiv, kontrollerande, hotfull eller svartsjuk. Det är inga inneboende egenskaper. Det är olika sätt att agera vilka går att bryta och förändra, om du får hjälp på vägen; antingen genom individuella samtal eller i grupp.

Mycket av arbetet handlar om att börja ta ansvar. Att inte se sig själv som ett offer för omständigheterna eller ens partners beteende. Samtalen kan ge tillgång till en ny verktygslåda att lösa situationer där man tidigare använt våld eller hot om våld.

Socialstyrelsens utvärdering (2010) visar att många män som sökte sig till behandling minskade sitt våld under uppföljningstiden.

Gå in på fliken till vänster så får du mer information om vilken hjälp som finns att få i Norrbotten.

Uppdaterad: 2015-03-11 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut
Hjälp i din kommun