Samverkan mot våld
Different languages

Caring Dads

Caring Dads är specialutformat för pappor som utövat våld mot barnet och/eller barnets mamma.

Det övergripande syftet med Caring dads är att möjliggöra ett förbättrat faderskap. Man utgår från fyra huvudprinciper:

  • skapa förtroende och motivation för pappor att börja titta på sitt föräldraskap
  • öka kunskapen kring barnfokuserat föräldraskap
  • öka pappors medvetenhet och ansvar för utövandet av våld och hur våldet påverkar barnen och mamman
  • fördjupa ny kunskap, återbygga förtroende och planera för framtiden.

Verksamheter som erbjuder Caring dads

Piteå socialtjänst erbjuder stöd- och behandling enligt Caring Dads modell med start våren 2013. Vid intresse ring till Mottagningen, Stöd till barn och familj, på telefon 0911- 69 75 75.

Uppdaterad: 2015-03-11 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut