Samverkan mot våld
Different languages

PrevenTell

Personer som är oroliga för, eller har tappat kontroll över sin sexualitet kan ringa PrevenTell – hjälplinjen vid oönskad sexualitet. Hjälplinjen vänder sig till den som känner sig orolig för sexuella tankar och handlingar eller är rädd att göra sig själv eller andra illa.

Hos PrevenTell får du möjlighet att anonymt tala med en professionell person med stor erfarenhet av liknade frågor. Målet är att personer med oönskad sexualitet ska få hjälp och behandling i tid. Den som är anhörig eller på annat vis berörs, är förstås också varmt välkommen att höra av sig. Även andra vårdgivare, myndigheter, organisationer eller föreningar får gärna ringa för stöd och hänvisningsråd. Bakom PrevenTell står Centrum för andrologi och sexualmedicin vid Karolinska universitetssjukhuset.

Gå in på www.preventell.se för mer information, eller ring 020-66 77 88.

Uppdaterad: 2015-03-11 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut