Samverkan mot våld
Different languages

Tips till dig som är närstående

Att ana eller veta att någon man känner utsätts för våld skapar ofta frustration. Man vill hjälpa, men vad kan du som anhörig eller vän göra?

Fråga och lyssna!

Prata direkt och enskilt med den du tror blir utsatt för våld av sin partner. Ställ raka frågor som ”Slår han/hon dig?”.

Lyssna på hennes eller hans berättelse utan att ifrågasätta. Försök inte hitta ursäkter och förklaringar till partnerns beteende. Markera tydligt att det är fel att kränka, förnedra, slå och utnyttja någon sexuellt. Säg också till om du misstänker att situationen är farlig. Visa att du finns där och att du stöttar oavsett val.

Det viktigaste är att du försöker förmå den våldsutsatte att söka hjälp. Men det kan vara en lång sträcka dit. Därför är det viktigt att någon finns där under tiden. Det är viktigt att inte vara dömande om hon eller han inte lämnar relationen. Visa istället på att personen är värd någonting annat.

Ring själv

Du kan ringa anonymt till socialtjänsten, polisen, kvinnojour, kvinnofridslinjen eller RFSL:s brottsofferjour. Där kan du diskutera din oro med någon som vet mycket om våld i nära relation. Titta i "Hjälp i din kommun" på startsidan, där finns information om hjälp i din kommun.

Du kan göra en polisanmälan. Våld i nära relationer kan vara ett brott och faller då under allmänt åtal.

Tänk på att barn som lever i familjer där det förekommer våld är barn som far illa. Alla vuxna har ett ansvar att reagera om vi tror att ett barn behöver hjälp. Ta kontakt med socialtjänsten.

    Uppdaterad: 2015-03-11 av: Marianne Karlsson

     Skriv ut