Samverkan mot våld
Different languages

Behov av skydd

Det finns flera olika möjligheter till skydd som kan användas var för sig eller i kombination. En del kan sättas in först efter en behovsprövning.

Skyddat boende

För kvinnor som utsatts för hot eller våld i en nära relation och bor i Norrbotten finns möjligheten att få ett skyddat boende. Ta kontakt med socialtjänsten i din kommun. Gå in på "Hjälp i din kommun" på startsidan så hittar du kontaktuppgifter till socialtjänsten. Där hittar du även information om ideella organisationer för stöd och hjälp, exempelvis Kvinnojouren.

Skyddade personuppgifter

Folkbokföringsuppgifter är normalt en offentlig handling. I vissa fall kan du få dina personuppgifter skyddade genom så kallad sekretessmarkering. Det gäller om du till exempel blivit utsatt för hot, våld, förföljelse eller trakasserier. En annan lösning är att ha så kallad kvarskrivning. Det innebär att du fortfarande är skriven på din gamla adress trots att du har flyttat. Du kan ansöka om sekretessmarkering eller kvarskrivning hos Skatteverket. En tredje lösning är att få fingerade personuppgifter. Kontakta polisen för mer information.

Kontaktförbud

Om du utsatts för hot och våld kan du ansöka om kontaktförbud. Förbudet innebär att den som hotat eller trakasserat dig förbjuds besöka, följa efter eller kontakta dig under en viss period. Inte heller du får ta kontakt eller tillåta kontakt. Ansökan görs hos polisen.

Uppdaterad: 2013-01-23 av: Annika Stävenborg

 Skriv ut