Samverkan mot våld
Different languages

Vem gör vad?

Våldet omgärdas av tystnad. Att bryta upp ur våld kan vara en svår process. Det är samhällets ansvar att stödja och hjälpa de barn, kvinnor och män som lever med våld i nära relationer.

Myndigheterna har olika ansvarsområden och ska på olika sätt hjälpa den som är utsatt för våld eller den som utövar våld. Det finns även flera ideella organisationer som kan ge hjälp och stöd på vägen ur våld.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut