Samverkan mot våld
Different languages

Åklagaren

Åklagarens uppgift är att leda brottsutredningar, besluta om åtal ska väckas och föra talan i domstol. Det är åklagaren som beslutar om besöksförbud. Åklagaren utreder brott i samarbete med polisen. Åklagaren kan då ha kontakt med brottsmisstänkta, brottsoffer och vittnen.

När brottsutredningen (förundersökningen) är klar bedömer åklagaren om det finns tillräckliga bevis för att väcka åtal i domstol. När det kommer till brott som inte innebär höga straff och den misstänkte erkänner kan åklagaren själv utdöma böter, så kallat strafföreläggande. Då blir det ingen rättegång. I andra fall väcks åtal och det blir rättegång i domstol. Åklagaren ska då bevisa att den åtalade begått brottet genom att utfråga den misstänkte, vittnen och experter.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut