Samverkan mot våld
Different languages

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndighetens uppdrag är att se till brottsoffers rättigheter, intressen och behov. Det är Brottsoffermyndigheten som beslutar om ersättning till brottsoffer och hur pengar ur brottsofferfonden ska fördelas till olika stödprojekt riktade till brottsoffer.

På Brottsofferportalen kan du som utsatts för brott hitta information om vilka rättigheter och möjligheter du har, och vilken typ av stöd och hjälp som finns. Här hittar du information om brottsskadeersättning, om hur rättsprocessen går till samt vanliga frågor och svar.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut