Samverkan mot våld
Different languages

Domstol

Domstolens uppgift är att avgöra rättsliga frågor. Domstolarna dömer efter de lagar som riksdagen beslutar. Domstolen kan också ge allmänna upplysningar, till exempel hur man fyller i en stämningsansökan och allmänt beskriva hur en rättegång går till.

Den som är brottsutsatt har i många fall rätt till ett juridiskt ombud, ett så kallat målsägandebiträde, som juridiskt och personligt stöd. Åklagaren som leder brottsutredningen ansöker om detta till tingsrätten, som beslutar om målsägandebiträde.

Den som är brottsmisstänkt har rätt till offentlig försvarare i vissa fall. Den misstänkte ska då kontakta åklagaren som väcker frågan hos domstolen. Vill du veta hur en rättegång går till? Kolla in Rättegångsskolan.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut