Samverkan mot våld
Different languages

Hälso- och sjukvården

När du, och/eller dina barn, är utsatt för våld av din partner kan du vända dig till sjukvården för att få stöd och hjälp. Alla i sjukvården har tystnadsplikt. Vi finns till för dig för att kunna ge dig råd, stöd och den vård som du kan tänkas behöva.

Vid akuta problem och akut behov av hjälp uppsöker du akutmottagningen på sjukhuset eller jourmottagningen i ditt närområde. Där får du den akuta hjälp du kan behöva. Det är viktigt att få eventuella synliga skador dokumenterade. Om du inte är i behov av akut hjälp omgående, beställer du enklast en tid på vårdcentralen till din läkare. Du kan också ta upp ditt problem med en barnmorska eller en distriktssköterska.

Vi kan också, i samråd med dig, hjälpa dig vidare för att göra en polisanmälan eller för att få hjälp från sociala myndigheter. Kontakta din vårdcentral eller jourcentral. Vid akuta situationer ska du inte tveka att ringa 112 – SOS Alarm.

Kuratorer

Den som är inlagd eller går på behandling på sjukhus har möjlighet att själv eller via personal begära kontakt med kurator. Även närstående kan kontakta kurator. Kuratorns huvudsakliga uppgift är krisbehandling samt stöd- och motivationssamtal med patienter och närstående under kortare eller längre tid.

Vuxenpsykiatrisk verksamhet

I första hand ska du vända dig till din läkare på vårdcentralen när du mår psykiskt dåligt. På vårdcentralen får du kontakt samma dag du ringer. Du får en första hjälp i form av rådgivning och eventuellt också medicinering. När det inte är tillräckligt får du en remiss till vuxenpsykiatrin vid sjukhuset.

I akuta lägen kan du ringa psykiatrins rådgivningssköterska som ger dig råd och stöd dygnet runt. Sjukhusen i Gällivare, Sunderbyn och Piteå har specialiserad vuxenpsykiatri med psykiatrisk akutmottagning dit du kan åka dygnet runt. Du får gärna ta med dig någon närstående om det underlättar för dig.

Barn- och ungdomspsykiatri

Det finns psykiatriska barn- och ungdomsmottagningar i Luleå/Boden, Kalix, Gällivare och Piteå. Barn- och ungdomspsykiatrin är till för barn och ungdomar i åldrarna noll till arton år och för deras familjer. Hit kan alla i familjen vända sig för att få hjälp i olika problemsituationer. Du får enklast kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin genom att ringa till dem direkt. Du behöver alltså inte gå via läkare för remiss. Behandlingen är kostnadsfri.


Du kan även gå in på Region Norrbottens informationssida mot våld i nära relation.

Uppdaterad: 2017-03-21 av: Kjell-Åke Hallden

 Skriv ut