Samverkan mot våld
Different languages

Ideella organisationer

Frivilligorganisationerna inom det sociala området är idéburna och arbetar inte med myndighetsutövning. De är heller inte lagstyrda utan organiserar själva sitt arbete.

De organisationer som framför allt arbetar med våld i nära relationer är kvinnojourer, tjejjourer och brottsofferjourer. Till en kvinno- eller brottsofferjour kan man vända dig för rådgivning och stöd. Många kvinnojourer erbjuder även skyddat boende. Om du vill ha kontakt med en förening nära dig går du in via "Hjälp i din kommun" på startsidan. Vi har även samlat information om ideella organisationer under fliken "Det finns hjälp".

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut