Samverkan mot våld
Different languages

Kriminalvården

Kriminalvården är den myndighet som ska verkställa de straff som utdöms av domstolen. Kriminalvården ansvarar för häkten, fängelser och frivården. Under fängelsetiden är det kriminalvårdens ansvar att tillsammans med den intagne arbeta för en återanpassning i samhället. Detta görs genom arbete, utbildning och behandling. Det är samtidigt åtgärder som ska påverka den dömde att inte återfalla i brott, vilket är ett av kriminalvårdens viktigaste mål.

IDAP, Integrated Domestic Abuse Programme, är Kriminalvårdens behandlingsprogram för män som dömts för våld mot den de lever eller har levt i nära relation med. Syftet med behandlingen är att få männen att bland annat bli bättre på att motverka impulsen till våld, kommunicera känslor och att lära sig att känna igen tecken på ilska.

Har du en förälder i fängelse?

Kriminalvårdens barnsidor är till för dig som har pappa eller mamma som sitter i häkte, fängelse eller har fotboja. Här kan du få veta hur en dag kan se ut i fängelse och hur det fungerar när du vill hälsa på.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut