Samverkan mot våld
Different languages

Norrbottens Kommuner

Norrbottens Kommuner är en intresseorganisation för kommunerna i länet. Vårt uppdrag är att tillvarata kommunernas intressen, främja deras samverkan och att tillhandahålla service. Ett övergripande mål är att stödja och utveckla den kommunala självstyrelsen.

Norrbottens Kommuner är uppdelad i en politisk organisation som styr verksamheten, och en tjänstemannaorganisation som utför uppdragen.

De förtroendevalda ombuden i förbundsfullmäktige fattar övergripande beslut. Styrelsens förtroendevalda ledamöter fattar beslut om verksamheten. Till sin hjälp har de förtroendevalda i tillväxtberedningen (tillsammans med Norrbottens läns landsting), socialberedningen samt barn- och utbildningsberedningen.

Uppdaterad: 2016-05-13 av: Kjell-Åke Hallden

 Skriv ut