Samverkan mot våld
Different languages

Rättsmedicin

Vid rättsmedicin utförs undersökningar för att dokumentera skador vid allvarligare vålds- och sexualbrott. Därefter utfärdas rättsintyg.

Ett rättsintyg är ett läkarintyg om skador som har betydelse vid utredning av brott. Polisen begär rättsintyget och det kan gälla både offret och misstänkt gärningsman. Det kan användas som bevis i en rättegång. Rättsintyg kan också utfärdas utifrån dokumentation i en patientjournal.

Ett rättsintyg kan bara utfärdas av speciellt utbildade läkare. Vid misstanke om sexualbrott mot kvinnor utfärdas rättsintyg av specialister inom gynekologi. Vid misstanke om brott mot barn utfärdas rättsintyg av barnläkare.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut